Ειδική Παθολογική Κλινική Χ. Δ. Ζηλάκου

 

Η Ειδική Παθολογική Κλινική Χ.Δ. Ζηλάκου από το 1963 προσφέρει τις ιατρικές της υπηρεσίες στον Πειραϊκό, και όχι μόνο, πληθυσμό, με γνώμονα την προστασία, τον σεβασμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης για την πλήρη αποκατάσταση του πολυτιμότερου αγαθού του ανθρώπου, την υγεία.

Το εξειδικευμένο ιατρικό μας προσωπικό, το έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, ο άρτιος εξοπλισμός μας και το φιλόξενο περιβάλλον, αποτελούν εγγύηση για τις υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε σε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Το εξειδικευμένο ιατρικό μας προσωπικό, το έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, ο άρτιος εξοπλισμός μας και το φιλόξενο περιβάλλον, αποτελούν εγγύηση για τις υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε σε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Το προσωπικό της είναι αξιολογημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο για τις εργασίες που του ανατίθενται, ενώ παράλληλα η κλινική προάγει διαρκώς την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των συνεργατών της, αναγνωρίζοντας τη θετική σημασία αυτής στην σωστή λειτουργία της. Για το σκοπό αυτό οι συνεργάτες συμμετέχουν σε εξωτερικά αλλά και εσωτερικά- εντός της – σεμινάρια κατάρτισης.

Υπηρεσίες Υγείας

Check Up

Γενική αίματος
Βιοχημικές εξετάσεις
Χρόνοι πήξης Θυρεοειδικές ορμόνες
Τριπλεξ καρδιάς, ΗΚΓ
Υπέρηχος άνω και κάτω κοιλίας θυρεοειδούς,
αγγείων κάτω άκρων
Ακτινογραφικός έλεγχος

Συνέχιση

ενδονοσοκομειακής

νοσηλείας

Νοσηλεία αποκατάστασης μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή χειρουργείο

Ρύθμιση σακχαρώδη

διαβήτη, αρτηριακής

υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας

Προφίλ Κλινικής

Η Ειδική Παθολογική Κλινική Ζηλάκου αποτελεί σήμερα μια από τις ιστορικότερες ιδιωτικές κλινικές στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται επί της Πραξιτέλους 148, πλησίον του Λιμανιού του Πειραιά.Μετά την πρόσφατη ανακαίνιση της κλινικής που συγχρηματοδοτήθηκε απο το ΕΣΠΑ 2014-2020, λειτουργεί ως Μικτή Παθολογική με δυναμικότητα 92 κλινών, ενώ συνεργάζεται με πληθώρα Ιατρών.

Παρέχει ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες της ιατρικής και σε συνεργασίες με διακεκριμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Βασικός στόχος μας είναι η προαγωγή της υγείας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, κορυφαία ιατρική φροντίδα, νοσηλεία και εξυπηρέτηση των αναγκών του κάθε ανθρώπου που θα το εμπιστευθεί.

Πλεονεκτήματα της, είναι το κόστος της ποιοτικής νοσηλείας που καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από τη συμβάση της με τον ΕΟΠΠΥ και είναι εύκολα προσβάσιμη με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Όραμα – Αξίες

Orama photo

Η προσήλωση της Μικτής Κλινικής Χ. Δ. Ζηλάκου στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη, όλα αυτά τα χρόνια και συνοδεύει την καλή της φήμη . Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και 22000:2005 καθώς επίσης και τη συνεχή βελτίωσή του εν λόγω Συστήματος.

Οι προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας διέρχονται μέσα από :

  • Την διάχυση της πολιτικής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της καθώς και την ανασκόπηση της καταλληλότητας της πολιτικής αυτής, όποτε πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές

  • Την σταθερή προσήλωση της στην αξιοποίηση και βελτίωση της σύγχρονης ιατρικής γνώσης και πρακτικής

  • Διάθεση των απαραίτητων υλικών πόρων

  • Την συνεχή εκπαίδευση – εξέλιξη των στελεχών και εργαζομένων της και

  • Την καθιέρωση ενός πλαισίου αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την ποιότητα υπηρεσιών υγείας.