Η Κλινική είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ

Τιμοκατάλογος

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ *

ΘΕΣΗ Α : 80,00 €

ΘΕΣΗ Α (με μπάνιο) : 85,00 €

ΘΕΣΗ Βα : 70,00 €

ΘΕΣΗ Βα (με μπάνιο) : 75,00 €

ΘΕΣΗ Ββ : 60,00 €

ΘΕΣΗ Ββ (με μπάνιο) : 65,00 €

ΘΕΣΗ Γ : 50,00 €

* Εμπεριέχεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ * ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΣΗ Α : 33,33 €

ΘΕΣΗ Α (με μπάνιο) : 35,00 €

ΘΕΣΗ Βα : 30,00 €

ΘΕΣΗ Βα (με μπάνιο) : 31,67 €

ΘΕΣΗ Ββ : 26,67 €

ΘΕΣΗ Ββ (με μπάνιο) : 28,33 €

         * Εμπεριέχεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

  • Σε 4κλινο δωμάτιο (Θέση Γ’), η χρέωση γίνεται, βάσει όσων προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας και στην Σύμβαση της κλινικής με τον ΕΟΠΥΥ.

  • Σε περίπτωση έλλειψης τετράκλινου (θέση Γ’), η κλινική νοσηλεύει τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, στον αμέσως επόμενο θάλαμο μικρότερης δυναμικότητας, χωρις πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του ασθενή.

  • Εφόσον επιθυμεί ο ασθενής νοσηλεία σε 3κλινο, 2κλινο ή μονόκλινο, το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση κατά την εισαγωγή.